08 November 2009


Amalan Untuk Almarhum Atau Almarhumah

Amalan untuk Almarhum Atau Almarhumah
Amalan untuk almarhum atau almarhumah bererti seseorang beramal atas nama almarhum atau almarhumah, agar pahala ibadah tersebut dibukukan pada catatan amal almarhum atau almarhumah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, Ulama telah membuat kesimpulan bahawa apa pun jenis kebaikan yang diniatkanuntuk dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal, pahalanya akan sampai kepada almarhum atau almarhumah. Amalan-amalan tersebut di antaranya:1. Mendoakan dan memohonkan keampunan. Rasulullah s.a.w bersabda, "Jika kalian mensolatkan jenazah, berdoalah dengan ikhlas untuknya.""Ya Allah, berilah ampunan bagi orang yang masih hidup mahupun yang telah meninggal di antara kami."2. Bersedekah.Saad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah s.a.w., "Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Dapatkah aku bersedekah atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya, dapat."3. Berpuasa.Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan, Ibnu Abbas berkata,"Seorang lelaki menemui Nabi s.a.w. dan bertanya,Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia sedangkan ia mempunyai kewajiban berpuasa selama sebulan. Apakah aku dapat memenuhi kewajiban itu untuknya?, Rasulullah s.a.w menjawab, 'Ya'. Rasulullah s.a.w bersabda,sesungguhnya hutang kepada Allah lebih layak ditunaikan."4. HajiAl Bukhari meriwayatkan, Ibnu Abbas berkata, "seorang perempuan dari Juhainah menemui Nabi s.a.w dan bertanya, sesungguhnya ibuku telah bernazaruntuk berhaji, tapi dia belum memenuhinya sampai dia meninggal. Apakah aku boleh berhaji untuknya? Rasulullah s.a.w menjawab, berhajilah untuknya. ....tunaikanlah (untuknya) kerana Allah lebih berhak menerima pembayaran."5. SolatAd Daruquthni meriwayatkan, "Seseorang lelaki bertanya, Ya Rasulullah s.a.w, sesungguhnya aku mempunyai ibu dan bapa.Aku berbakti kepada mereka selama mereka masih hidup. Bagaimana cara aku berbakti kepada mereka setelah mereka meninggal? Rasulullah s.a.w menjawab, sesungguhnya perbuatan baik setelah mereka meninggal, engkau solat untuk mereka dengan solatmu dan engkau berpuasa untuk mereka dengan puasamu."6. Membaca al QuranHadiah membaca al Quran akan sampai pahalanya apabila pembaca al Quran tidak menerima upah kerana Rasulullah s.a.w mengharamkanmencari nafkah dan kekayaan dengan membaca al Quran. Setelahpembacaan al Quran selesai, maka pembaca hendaklah mengucapkan'Ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada....(nama almarhum dan almarhumah)